početna istorijat aktuelnosti kontakt

aktuelnosti

17.08.2020.-Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 17.08.2020.

23.07.2020.-Odluka i poziv za vanrednu Skupštinu akcionara

29.06.2020.-ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  ODRŽANE 29.06.2020.

18.06.2020.-GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA

01.06.2020.-Godišnji izveštaj za 2018. godinu

01.06.2020.-Godišnji izveštaj za 2019. godinu

25.05.2020.-IZVEŠTAJ REVIZORA  ZA 2019.

25.05.2020.-Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.

22.05.2020.-BILANS STANJA ZA 2019.

22.05.2020.-BILANS USPEHA ZA 2019.

22.05.2020.-NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2019.GODINU

22.05.2020.-IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PERIOD OD 01.01.2019.-31.12.2019.

22.05.2020.-IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD OD 01.01.2019.-31.12.2019.

22.05.2020.-IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD  OD 01.01.2019-31,12,2019.

22.05.2020.-STATISTIČKI IZVEŠTAJ za 2019. godinu

22.05.2020.-Odluka i poziv akcionara za Skupštinu zakazanu 29.06.2020.god.

19.06.2019.-Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 17.06.2019.

13.05.2019.-Odluka i poziv akcionara za Skupštinu zakazanu 17.06.2019.god.

07.05.2019.-Godišnji izveštaj za 2018.godinu

24.05.2018.-Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane 22.05.2018.

08.05.2018.-Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2017-2018.

24.04.2018.-Godišnji izveštaj za 2017.godinu

18.04.2018.-FORMULAR PUNOMOĆJA ZA GLASANJE


18.04.2018.-FORMULAR  ZA GLASANJE U ODSUSTVU


18.04.2018.-Odluka i poziv akcionarima za redovnu Skupštinu zakazanu za 22.05.2018.god


18.01.2018.-Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane 18.01.2018.

25.12.2017.-Odluka i poziv za vanrednu sednicu Skupštine za 18.01.2018.


           Aktuelnosti koje možete videti u                       pdf   formatu

Copyright © All rights reserved. Made by PD Omoljica AD